Ký ức người lính Việt Lào

Những ký ức, kỷ niệm đẹp về những anh bộ đội Cụ Hồ trên đất nước Lào và tình quân dân Việt - Lào gắn bó keo sơn chung thủy

Thoát hiểm trở về

Trùng Khánh-Cao Bằng                                                                               Tháng 5-2013 Mười chín tuổi, tạm biệt bản làng, quê hương...

Trang 1 trên 3 1 2 3