Thẻ: ký ức người lính

Thoát hiểm trở về

Trùng Khánh-Cao Bằng                                                                               Tháng 5-2013 Mười chín tuổi, tạm biệt bản làng, quê hương Trùng Khánh, Cao Bằng tôi ...

Trang 1 trên 2 1 2